Diễn giả chính - Conférenciers principaux

GS Emmanuel Poisson (Đại học Paris VII, Cộng hòa Pháp)

 

GS Emmanuel Poisson là chuyên gia về lịch sử Việt Nam hiện đại và đương đại. Ông làm việc tại Đại học Paris VII với vai trò là GS Lịch sử. Ngoài chuyên ngành về Lịch sử Việt Nam, ông còn nghiên cứu về Lịch sử Kỹ thuật và là một dịch giả. Ông cũng đã từng (1995-2000) làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu tại Viện Viễn đông Bác cổ Hà Nội.

GS Emmanuel Poisson là tác giả của một số đầu sách lịch sử, trong đó có những tác phẩm về Việt Nam như:

    - Mandarins et subalternes au nord du Viêt Nam (1820-1918) – une bureaucratie à l’épreuve. Paris : Maisonneuve et Larose, 2004.

   - Hà Nội en couleurs, 1914-1917 : autochromes des archives de la planète (cộng tác với Ðinh Trọng Hiếu). Paris : Riveneuve, 2014.

GS Emmanuel Poisson cũng là tác giả, đồng tác giả của hàng chục đầu sách, tư liệu nghiên cứu, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.

Tại hội thảo FVE 2000, SG Emmenuel Poisson sẽ trình bày một bài nghiên cứu có tiêu đề : “Vai trò của Ban tu thư (Hà Nội) trong việc biên soạn sách giáo khoa bằng chữ nho (1907-1908)”

Tóm tắt : Ban tu thư (Hà Nội) là một trong những công cụ cải cách học chính thời toàn quyền Đông Dương Pôn Beau ở Bắc Kỳ. Ban tu thư lo việc biên soạn sách giáo khoa dạy chữ nho và, đồng thời, trường mẫu dạy chữ nho được thành lập để hiện đại hoá việc dạy chữ nho. Hai thiết chế này do Đỗ Văn Tâm đứng đầu, trực thuộc phủ thống sứ Bắc kỳ và mời Dương Lâm và Đoàn Triển tham gia.

 

GS Trịnh Văn Thảo (Đại học Aix-Marseille)

GS Trịnh Văn Thảo sinh tại Việt Nam và sau đó sang Pháp du học. Ông lấy bằng Tiến sĩ Xã hội học năm 1967 và Tiến sĩ Văn thư và Khoa học Xã hội năm 1976, đều tại Đại học Sorbonne. Ông đã từng làm việc với chức danh Giáo sư tại Đại học Amiens, Đại học Aix-Marseille, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Đại học De Provence. Ông còn giảng dạy với tư cách Giáo sư mời ở nhiều đại học khác trên thế giới.

GS Trịnh Văn Thảo là tác giả và đồng tác giả của hàng chục đầu sách, hàng trăm bài báo về triết học, lịch sử và văn hoá.

GS Trịnh Văn Thảo sẽ thuyết trình về chủ đề “Chế độ giáo dục tại Việt Nam từ nhà Nguyễn đến nhà trường Pháp”.

 

GS Phillipe Le Failler (Trường Viễn Đông Bác cổ Hà Nội; Viện nghiên cứu châu Á, Đại học Aix-Marseille)

GS Phillpe Le Failler hiện là Giám đốc Trường Viễn Đông Bác cổ Hà Nội, đồng thời cũng làm việc cho Viện nghiên cứu châu Á, Đại học Aix-Marseille.

Ông là chuyên gia về lịch sử hiện đại và đương đại, chuyên sâu về Việt Nam.
Trong hội thảo này, ông sẽ thuyết trình với đề tài: "Ỏ trường của người khác, nhưng bằng ngôn ngữ nào?"

Dẫn nhập: Gần đây, tại Paris, một nhà ngoại giao Pháp đã gặp một quan chức cấp cao của Trung Quốc và giữa cuộc trò chuyện rất lịch sự về chiến lược ngoại giao của Trung Quốc, quan chức cấp cao của Trung Quốc đã thẳng thừng nói: "Chúng tôi không thể tha thứ cho các ông vì đã loại bỏ Việt Nam khỏi chúng tôi bằng cách cưỡng ép chấp nhận chữ Quốc ngữ ”.

Điều này ngay lập tức đưa chúng ta vào trọng tâm của vấn đề: bản sắc ngôn ngữ, điều đã nuôi dưỡng ở Việt Nam cảm giác thân thuộc về một quốc gia…
 

Tiến sĩ Trần Thị Phương Hoa (Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)

TS Trần Thị Phương Hoa hiện đang là Phó Viện Trưởng Viện Sử học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Trong Hội thảo lần này, TS Trần Thị Phương Hoa sẽ thuyết trình về chủ đề "Giáo dục Pháp-Việt và quá trình hiện đại hoá giáo dục Việt Nam".
 

Tóm tắt: Bài thuyết trình tập trung làm rõ một số thời điểm bước ngoặt trong quá trình phát triển của giáo dục Pháp-Việt ở Việt Nam, tìm hiểu một số điểm mới trong  nội dung giáo dục Pháp-Việt qua đó làm rõ quá trình hiện đại hoá  giáo dục Việt Nam. Những thời điểm quan trọng được đề cập đến là việc vua Thành Thái thông qua Bản Quy chế giáo dục năm 1906 nhằm tiến hành cải cách các trường Nho học; việc áp dụng Học chính tổng quy năm 1918; việc quy định về bằng Sơ học yếu lược và quy định về trường tư năm 1924. Một số nội dung trong giáo dục Pháp-Việt được xem xét là vai trò của chữ quốc ngữ, việc giảng dạy chữ Hán và tiếng Pháp, vấn đề giáo dục công dân trong trường Pháp-Việt.

admin cập nhật lúc: 2020-12-16 11:59:24 PM

Liên hệ - Contact
Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế - L’École Normale Supérieure, l’Université de Hué
34 Lê Lợi, Thành phố Huế - 34 Rue de Le Loi, ville de Hué, Vietnam
hoithaophapviet@dhsphue.edu.vn
http://hoithaophapviet2020.dhsphue.edu.vn/
facebook.com/
Các mốc thời gian – Dates importants